2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Wyjazd do Frankfurtu

HP 5-8 Radomsko - luty 2010

 

07 lutego o godzinie 7:45 w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku zebrała się grupa młodzieży wyjeżdżającej na praktykę zawodową. Po krótkiej odprawie i sprawdzeniu dokumentów 10 osobowa grupa chłopców busem udała się do Frankfurtu.

 

Młodzież wyjeżdżająca na praktykę zawodową w zawodzie stolarz 

 

Praktyki międzynarodowe odbywają się w ramach Programu Leonardo da Vinci „Stolarz w Unii Europejskiej – praktyka zagraniczna szansą na mobilną i konkurencyjną karierę zawodową” – organizowanego przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP.

 

Jest to pierwsza z trzech grup jakie w najbliższym czasie wyjadą do Niemiec.

 

Tekst: Ewa Smolarek

Zdjęcia: Henryk Gołda

 

 

Projekt „Stolarz w Unii Europejskiej – praktyka zagraniczna szansą na mobilną i konkurencyjną karierę zawodową”

realizowany przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP

 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400