2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Wyjazd na praktykę zawodową do Niemiec II grupy młodzieży

HP 5-8 Radomsko - marzec 2010

Zgodnie z porozumieniem w ramach programu Leonardo do Vinci „Stolarz w Unii Europejskiej” – praktyka zagraniczna szansą na mobilną i konkurencyjną karierę zawodową w dniu 07 marca br. z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku wyjechała do Niemiec druga 10-osobowa grupa młodzieży.

 

Grupa młodzieży OHP przed wyjazdem na praktykę zawodową do Niemiec

 

Młodzież będzie odbywała staż zawodowy w Internationaler Bund we Frankfurcie do dnia 27.III. 2010 r. wg wcześniej ustalonego harmonogramu stażu. W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych młodzież wyjedzie na wycieczkę do Berlina i Poczdamu.

 

Tekst i zdjęcia: Henryk Gołda

 

 

Projekt „Stolarz w Unii Europejskiej – praktyka zagraniczna szansą na mobilną i konkurencyjną karierę zawodową” realizowany przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP

 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400