2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Stolarz w Unii Europejskiej

CEiPM Piotrków Trybunalski, HP 5-8 Radomsko - styczeń-maj 2010

Po raz pierwszy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Piotrkowie Trybunalskim realizowany jest Program  Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu pt. „Stolarz w Unii Europejskiej-praktyki zagraniczne szansą na mobilną  i konkurencyjną karierę zawodową”. Program rozpoczął się w styczniu br. i  zakończy się w miesiącu maju.

 

Uczestnicy OHP na warsztatach w ośrodku Internationaler Bund.

 

Projekt  skierowany jest do młodzieży w wieku 16 do 19 lat uczącej się w  Zasadniczej Szkole Zawodowej— Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku uczestników Hufca Pracy w Radomsku, uczącej się zawodu – stolarza. Uczestnicy projektu mają możliwość odbycia części praktyki zawodowej w formie stażu u organizacji partnerskiej dla OHP na terenie Niemiec. Tą organizacją w ramach projektu jest  Internationaler  Bund Verbund Brandenburg we Frankfurcie Nad Odrą.

 

W  trzech 10-osobowych grupach wraz z opiekunami  przez trzy tygodnie nasza młodzież uczy się zawodu stolarza w warsztatach organizacji partnerskiej poznając nowe i ciekawe techniki obróbki drewna oraz techniki łączenia i klejenia elementów drewnianych. Po zakończeniu praktyk uczestnicy OHP  z Radomska otrzymują Certyfikat  uczestnictwa  potwierdzający zdobycie dodatkowych umiejętności.

Uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnikom OHP, od lewej strony Ines Altenburgâ  - dyrektor programowa IB we Frankfurcie n/Odrą, Katarzyna Prystasz-opiekun praktyk IB, Małgorzata Sałanowska-opiekun grupy, tłumacz

 

Na miesiąc przed wyjazdem, w ramach projektu realizowany jest ciekawy program  językowo – kulturowy  polegający na  poznaniu przez  uczestników OHP języka niemieckiego i kultury  narodu niemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem kultury regionu.

 

W trakcie pobytu w Ośrodku  IB ,oprócz wzmacniania kompetencji zawodowych, w czasie wolnym od pracy uczestnicy OHP korzystają z interesującego  programu interkulturowego jak wycieczki do Berlina i Poczdamu, rozgrywki na kręgielni, rozgrywki w piłkę nożną i tenisa stołowego oraz w bilard, z pływalni , sali komputerowej. Bardzo przyjemne są spotkania integracyjne z polskimi i niemieckimi kolegami w kawiarni na lodach czy ciastkach jak i obiadach niedzielnych w restauracji Packhof nad Odrą.

 

Wycieczka do Berlina

 

Do tej pory  w projekcie wzięły udział dwie grupy 10-osobowe z opiekunami ,które  w miesiącu lutym i marcu  przebywały u organizacji partnerskiej. Trzecia ostatnia grupa wyjedzie 2 maja i w podobny sposób ,interesująco i pracowicie spędzi  czas.

 

Opracowała: Tamara  Paulińska ST. Specjalista CE i PM OHP w Piotrkowie Tryb.

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400