2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Wyjazd na praktykę zawodową do Niemiec III grupy młodzieży

HP 5-8 Radomsko - maj 2010

 

Zgodnie z porozumieniem w ramach programu Leonardo do Vinci „Stolarz w Unii Europejskiej” – praktyka zagraniczną szansą na mobilną i konkurencyjną karierę zawodową w dniu 02 maja br.  z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku wyjechała trzecia 10-osobowa grupa młodzieży do Niemiec.

 

 

Młodzi stolarze z Radomska przed wyjazdem na praktyki

 

Młodzież będzie odbywała staż zawodowy w Internationaler Bund e.V. Verbund Brandenburg Sudring 59,D – 15236 Frankfurt (Oder) wg wcześniej ustalonego harmonogramu stażu. W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych młodzież wyjedzie na wycieczkę do Berlina i Poczdamu. Po krótkiej odprawie i sprawdzeniu dokumentów 10 osobowa grupa chłopców busem udała się do Frankfurtu. Praktyka odbywa się w dniach 02.05.2010 – 23.05.2010 r.

 

Tekst i zdjęcia: Henryk Gołda

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400