2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

"Stolarz w Unii Europejskiej" - podsumowanie projektu

HP 5-8 Radomsko - styczeń-marzec 2010

1 czerwca w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku odbyło się uroczyste podsumowanie Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu pt. „Stolarz w Unii Europejskiej – praktyka zagraniczna szansą na mobilną i konkurencyjną karierę zawodową realizowany przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Podziękowanie za udział w programie Dyrektor ZSDiOŚ Agnieszce Łukomskiej przez Komendanta Wojewódzkiego Antoniego Urbanka

 

Projekt ten skierowany był do młodzieży w wieku 16 do 19 lat uczącej się w Zasadniczej Szkole Zawodowej – Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku uczestników Hufca Pracy 5-8 w Radomsku kształcących się w zawodzie stolarza. Program rozpoczął się w styczniu br. i zakończył w maju. Uczestnicy projektu mieli możliwość odbycia części praktyki zawodowej w formie stażu u organizacji partnerskiej dla OHP na terenie Niemiec. Tą organizacją w ramach projektu jest Internationaler Bund Verbund Brandenburg we Frankfurcie nad Odrą. W trzech 10 – osobowych grupach wraz z opiekunami przez trzy tygodnie nasza młodzież uczyła się zawodu stolarza w warsztatach organizacji partnerskiej poznając nowe i ciekawe techniki obróbki drewna oraz techniki łączenia i klejenia elementów drewnianych. Po zakończeniu praktyk uczestnicy OHP z Radomska otrzymali Certyfikat uczestnictwa potwierdzający zdobycie dodatkowych umiejętności. Na miesiąc przed wyjazdem, w ramach projektu każda grupa realizowała ciekawy program językowo – kulturowy polegający na poznaniu przez uczestników OHP języka niemieckiego i kultury narodu niemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem kultury regionu.

 

Wspólne pamiątkowe zdjęcie

 

W uroczystości zakończenia projektu wzięli udział m. in.: Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi Antoni Urbanek, Dyrektor operacyjny OHP w Łodzi Barbara Steglińska, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim Włodzimierz Pawlak, Etatowy Członek Zarządu Wojciech Szwedowski, Dyrektor ZSDiOŚ Agnieszka Łukomska, Wicedyrektor ZSDiOŚ Marek Wyrfel, Powiatowy Urząd Pracy Jadwiga Jaguszewska. Przybyłych gości przywitał Dyrektor CEiPM Włodzimierz Pawlak, następnie koordynator projektu Tamara Paulińska przedstawiła prezentację multimedialną z przebiegu projektu. Poprzez zdjęcia przypomniano wspólnie spędzony czas między innymi: wycieczki do Berlina i Poczdamu, rozgrywki na kręgielni, rozgrywki w piłkę nożną i tenisa stołowego oraz bilard, pobyt na pływalni, oraz spotkania integracyjne z polskimi i niemieckimi kolegami w kawiarni na lodach, czy ciastkach jak i obiadach niedzielnych w restauracji Packhof nad Odrą. Na koniec spotkania Dyrektor CEiPM oraz Komendant Wojewódzki wręczyli uczestnikom spotkania upominki. Pamiątkowe zdjęcie oraz wspólne rozmowy zakończyły uroczystość.

 

Tekst: Ewa Smolarek

Zdjęcia: Monika Kałka-Palarz

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400