2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Rozpoczęcie projektu w Bełchatowie

HP 5-11 Bełchatów - listopad 2011

www.leonardo.org.pl

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP rozpoczęła realizację projektu „Zagraniczny staż w zawodzie stolarza i kucharza kluczem do kariery na europejskim rynku pracy” w  ramach programu Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie. Projekt skierowany jest do 80 podopiecznych OHP kształcących sie w zawodach kucharza i stolarza z Bełchatowa, Radomska, Tomaszowa Maz. i Wieruszowa.

 

W bełchatowskim Hufcu projektem objętych zostało 30 podopiecznych w zawodzie kucharza, którzy są uczniami II Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. R. Traugutta w Bełchatowie.


Wyjadą oni w trzech grupach na trzytygodniowy staż zawodowy do Frankfurtu nad Odrą. Partnerem po stronie niemieckiej jest Internationaler Bund Verbund Brandenburg. Stowarzyszenie, które jest jedną z większych niemieckich organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży i dorosłych w sferze socjalnej i oświatowej. Ma ponad 700 placówek działających we wszystkich niemieckich krajach związkowych. Organizują oni staże zawodowe dla polskich uczniów, osób bezrobotnych i absolwentów szkół wyższych trwających od tygodnia do kilku miesięcy.

 

Jest to dla naszej młodzieży doskonała okazja do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego. W obecnej chwili zrekrutowano pierwszą grupę, która wyjedzie do Niemiec 29 stycznia 2012r.

 

Uczestnicy projektu podczas pierwszych zajęć językowych

 

Młodzież rozpoczęła w dniu 21 listopada przygotowanie językowo-kulturowe, które będzie obejmowało 50 godzin. Dzięki niemu beneficjentom programu z pewnością łatwiej będzie porozumiewać się z niemiecką młodzieżą. Atutem zajęć językowych będzie także poznawanie słownictwa specjalistycznego z zakresu gastronomii.

 

Uczestnicy Hufca Pracy 5-11 są świadomi, że staż zagraniczny znacznie podniesie w przyszłości ich szanse na rynku pracy i bardzo doceniają możliwość udziału w nim. Pracodawcy uczestników zakwalifikowanych do programu także są zadowoleni, gdyż nowe umiejętności nabyte przez ich młodocianych pracowników z pewnością wniosą coś nowego do ich zakładów pracy.

 

Autor tekstu: Mirosława Gardzioła i Magdalena Kwiecień

Autor zdjęcia: Magdalena Kwiecień

 

 

Projekt „Zagraniczny staż w zawodzie stolarza i kucharza kluczem do kariery na europejskim rynku pracy”

realizowany przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP

 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu

Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie

 

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400