2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Przygotowanie kulturalno-językowe uczestników projektu

HP 5-11 Bełchatów - styczeń 2012

www.leonardo.org.pl

W dniu 17 stycznia 2012 r. kolejna zrekrutowana  do udziału  w stażu zawodowym grupa uczestników HP 5-11 rozpoczęła  50 godzinne przygotowanie językowo kulturowe. Tydzień wcześniej, w dniu 11.01.2012 r. młodzież uczestniczyła w trzygodzinnym spotkaniu w wykładowcą - germanistą podczas którego na podstawie wypełnionego  przez uczestników testu oraz na podstawie indywidualnych rozmów prowadzonych przez germanistę został określony poziom znajomości języka niemieckiego przez uczestników.

 

 

 

Uczestnicy HP 5-11  podczas zajęć kulturowo językowych

Nasi podopieczni  są uczniami II Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. R. Traugutta w Bełchatowie. Młodzież w okresie 11 - 31  marca 2012 r. będzie uczestniczyć w  21 dniowym stażu zawodowym w zawodzie kucharza,  który zorganizowany został w ramach programu Leonardo da Vinci przez  Łódzką Wojewódzką Komendę OHP i współfinansowany jest  przez Unię Europejską. Staż zawodowy odbywać się będzie we Frankfurcie nad Odrą, a partnerem ŁWK OHP  po stronie niemieckiej jest Internationaler Bund Verbund Brandenburg.

 

Uczestnictwo w projekcie pozwoli naszym podopiecznym min.  podnieść  kwalifikacje zawodowe, przygotowac się  do egzaminu kwalifikacyjnego, poznać kulturę i zwyczaje niemieckie, a także przygotować się do wejścia na rynek pracy zarówno krajowy jak i zagraniczny.

 

Autor tekstu:  Mirosława Gardzioła

 

 

Projekt „Zagraniczny staż w zawodzie stolarza i kucharza kluczem do kariery na europejskim rynku pracy”

realizowany przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP

 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu

Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400