2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Spotkanie z rodzicami i uczestnikami wyjeżdżającymi do Niemiec

HP 5-8 Radomsko - styczeń 2012

www.leonardo.org.pl

W dniu 19 stycznia 2012 roku w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska odbyło się zebranie z rodzicami i uczestnikami HP 5-8 Radomsko wyjeżdżających do Niemiec na praktykę zawodową w Ramach Programu Leonardo da Vinci „Zagraniczny staż w zawodzie stolarza kluczem do kariery na europejskim rynku pracy” – organizowanym przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP.

 

Program realizowany jest przy udziale Hufca Pracy 5-8 Radomsko, na który w terminie 29.01.2012-18.02.2012 pojedzie pierwsza 10-osobowa grupa uczestników HP 5-8 z III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie stolarz.

 

Dużo wcześniej kadra hufca przeprowadziła akcję rekrutacyjną, po czym uczestnicy wypełnili karty rekrutacyjne i każdy z wyjeżdżających uczestniczył w 50-godzinnym przygotowaniu językowo- kulturowym oraz podpisali umowy na staż.

 

Na spotkaniu uczestnicy jeszcze raz zostali zapoznani z programem pobytu i praktyki zawodowej, miejscem realizacji praktyk, który odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowym Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą

 

Podczas zebrania, w którym uczestniczył Pan Sławomir Górecki – opiekun grupy z komendantką HP 5-8 Ewą Smolarek rodzice zostali poinformowani o celach wyjazdu a uczestnicy o odpowiednim reprezentowaniu hufca, szkoły i kraju za granicą.

 

Tekst: Ewa Smolarek

 

Projekt „Zagraniczny staż w zawodzie stolarza i kucharza kluczem do kariery na europejskim rynku pracy”

realizowany przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP

 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu

Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400