2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Wyjazd grupy młodzieży na praktyki do Niemiec

HP 5-11 Bełchatów - styczeń 2012

www.leonardo.org

W dniu  29 stycznia  z przed siedziby Hufca Pracy w Bełchatowie żegnana przez rodziców wyjechała pierwsza 10 osobowa grupa  młodzieży uczestniczącej w projekcie „Zagraniczny staż w zawodzie stolarza i kucharza kluczem do kariery na europejskim rynku pracy”. Projekt jest realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie.

 

Młodzież z HP 5-11 przed wyjazdem na praktyki zawodowe

 

Młodzież będzie  odbywała trzytygodniowy staż zawodowy  w zawodzie kucharz  w Internationaler  Bund e.V. Verbund Brandenburg Sudring 59, D -15236 Frankfurt (Oder) według wcześniej ustalonego  harmonogramu. Uczestnikami są młodzi ludzie, na codzień uczący się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie.  Wszyscy jadą  z pozytywnym  nastawieniem,  chętni do pracy  i otwarci na nowe doświadczenia.  Rolę opiekuna grupy pełni wychowawca HP 5-11 Tomasz Rusek.

  

Autor tekstu  i zdjęcia: Mirosława Gardzioła

 

 

Projekt „Zagraniczny staż w zawodzie stolarza i kucharza kluczem do kariery na europejskim rynku pracy”

realizowany przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP

 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu

Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400