2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Wyjazd I grupy młodzieży na praktykę zawodową do Niemiec

www.leonardo.org.pl

W dniu 29.01.2012 r. 10 uczestników Hufca 5-8 Radomsko wyjechało do Niemiec na 3 tygodniowe praktyki w zawodzie stolarz, są to uczniowie Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku.

 

Stowarzyszenie Internationater Bund (IB) we Frankfurcie nad Odrą w ramach programu Leonardo da Vinci Mobilność, program „Uczenie się przez całe życie”, organizuje staże zawodowe między innymi w zawodzie stolarz. Organizatorem w/w stażu jest Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi, przy współudziale Dyrekcji Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku i Hufca Pracy 5-8 w Radomsku.

 

Wyjazd I grupy młodzieży na praktykę zawodową

 

Staż umożliwia młodszym ludziom nabywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, pracę i naukę w dwu lub wielonarodowych zespołach, rozwijanie mobilności, podnoszenie umiejętności językowych, kształtowanie świadomości europejskiej. Oferta IB obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę merytoryczną, wprowadzenie interkulturowe (w formie warsztatów), kursy językowe, wycieczki kulturalne na terenie Brandenburgii.

 

Udział w zagranicznych praktykach zawodowych w Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą, pozwoli im na poznanie europejskiego rynku pracy, wdrożenie się w zasady niemieckiej kultury tj.  punktualności, terminowe i sumienne wykonywanie zadań, odpowiedzialność, zwiększy ich mobilność, a przede wszystkim wyrówna szanse w starcie zawodowym, zwiększając w ten sposób spójność oraz integracje społeczeństwa europejskiego. Stąd ten tytuł projektu „Zagraniczny staż w zawodzie stolarza kluczem do kariery na europejskim rynku pracy”.

 

Projekt przyczynia się także do uzyskania dodatkowych umiejętności, tj.  zaznajomienie się z terminologią fachową w języku niemieckim. Wszystkie te czynniki w ujęciu długofalowym przyczynią się do zwiększenia mobilności tych młodych ludzi oraz do polepszenia ich funkcjonowania na otwartym, europejskim rynku pracy.

 

Tekst i zdjęcia: Henryk Gołda

 

 

 

Projekt „Zagraniczny staż w zawodzie stolarza i kucharza kluczem do kariery na europejskim rynku pracy”

realizowany przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP

 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu

Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400