2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Wyjazd drugiej grupy młodzieży do Niemiec

HP 5-8 Radomsko

www.leonardo.org.pl

W dniu 11.03.2012 r. druga 10 osobowa grupa uczestników Hufca  Pracy 5-8 Radomsko wyjechała do Niemiec na 3 tygodniowe praktyki w zawodzie stolarz, są to uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3  w Radomsku.

 

Stowarzyszenie Internationater Bund (IB) we Frankfurcie nad Odrą w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, organizuje staże zawodowe między innymi w zawodzie stolarz.

 

Staż umożliwia młodym ludziom nabywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, pracę i naukę w dwu lub wielonarodowych zespołach, rozwijanie mobilności, podnoszenie umiejętności językowych, kształtowanie świadomości europejskiej. Oferta IB obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę merytoryczną, wprowadzenie interkulturowe ( w formie warsztatów), kursy językowe, wycieczki kulturalne na terenie Brandenburgii.

 

Grupa młodzieży z wychowawcą przed wyjazdem do Niemiec

 

Udział w zagranicznych praktykach zawodowych w Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą, pozwoli im na poznanie europejskiego rynku pracy, wdrożenie się w zasady niemieckiej kultury tj.  punktualności, terminowe i sumienne wykonywanie zadań, odpowiedzialność, zwiększy ich mobilność, a przede wszystkim wyrówna szanse w starcie zawodowym, zwiększając w ten sposób spójność oraz integracje społeczeństwa europejskiego. Stąd ten tytuł projektu „Zagraniczny staż w zawodzie stolarza kluczem do kariery na europejskim rynku pracy”.

 

Projekt przyczynia się także do uzyskania dodatkowych umiejętności, tj.  zaznajomienie się z terminologią fachową w języku niemieckim. Wszystkie te czynniki w ujęciu długofalowym przyczynią się do zwiększenia mobilności tych młodych ludzi oraz do polepszenia ich funkcjonowania na otwartym, europejskim rynku pracy.

 

Tekst i zdjęcia: Ewa Smolarek

 

 

 

Projekt „Zagraniczny staż w zawodzie stolarza i kucharza kluczem do kariery na europejskim rynku pracy”

realizowany przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP

 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu

Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400