2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Zajęcia językowe w Bełchatowie

HP 5-13 Bełchatów - kwiecień 2012

W dniu 24 kwietnia 2012r.  trzecia  rekrutowana  do udziału  w stażu zawodowym grupa uczestników HP 5-11 rozpoczęła  50 godzinne przygotowanie językowo kulturowe.

 

Są to uczniowie klasy pierwszej  II Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. R. Traugutta w Bełchatowie. Młodzież w okresie 10 – 30 czerwca 2012 r. będzie uczestniczyć w  trzytygodniowym  stażu zawodowym w zawodzie kucharza, który zorganizowany został w ramach programu Leonardo da Vinci przez  Łódzką Wojewódzką Komendę OHP i współfinansowany jest  przez Unię Europejską. Staż zawodowy odbywać się będzie we Frankfurcie nad Odrą, a partnerem ŁWK OHP  po stronie niemieckiej jest Internationaler Bund Verbund Brandenburg.

 

Młodzież  podczas szkolenia językowego

 

Udział w projekcie pozwoli  naszym uczestnikom  min. podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie wielu umiejętności przydatnych  do pracy w branży gastronomicznej, poznanie kultury i zwyczajów niemieckich,  a także pomoże przygotować się do wejścia na rynek pracy zarówno krajowy jak i zagraniczny.

 

Autor tekstu i zdjęcia:  Mirosława Gardzioła

 

 

 

Projekt „Zagraniczny staż w zawodzie stolarza i kucharza kluczem do kariery na europejskim rynku pracy”

realizowany przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP

 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu

Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400