2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Wyjazd młodzieży z Wieruszowa na staż do Niemiec

HP 5-20 Wieruszów - czerwiec 2012

Po półrocznych przygotowaniach do udziału młodzieży w unijnym programie „Leonardo da Vinci”, 10 czerwca nadszedł czas wyjazdu uczestników Hufca Pracy z Wieruszowa na zagraniczny staż zawodowy do Niemiec, który trwać będzie do 30 czerwca 2012r. w ośrodku szkoleniowym Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą.

 

Uczestnicy hufca w trakcie spotkania w świetlicy

 

Celem programu jest wspieranie rozwoju zawodowego uczestników, zdobycie i wykorzystanie kompetencji zawodowych oraz poznanie działania firm zagranicznych, porównanie metod pracy i nabycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym. Do programu zostali wybrani najlepsi uczestnicy Hufca Pracy, którzy odznaczają się kulturą osobistą, wysoką frekwencją na zajęciach w szkole oraz starannym wykonywaniem pracy podczas nauki w zawodzie stolarz, a także zaliczyli dodatkowo kurs języka niemieckiego w Szkole Języków Obcych „Poliglota”.

 

Wśród szczęśliwej 10-tki uczestników znaleźli się: Rafał Jagieła, Jakub Kulok, Przemysław Magaj, Marcin Okoń, Tomasz Przysiecki, Michał Stasik, Wojciech Wolniak, Grzegorz Woś, Przemysław Wyrwas oraz Jakub Zieliński.

 

Oficjalne pożegnanie grupy 10 stolarzy, którzy będą reprezentować Hufiec Pracy z Wieruszowa i Łódzką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Niemczech, pod opieką wychowawcy Ryszarda Świsulskiego odbyło się 6 czerwca br. w świetlicy Hufca. Spotkanie rozpoczęło się od przemowy komendanta Hufca Mieczysława Borkowskiego, który wręczył uczniom humorystyczne skierowania na praktykę oraz życzył wielu pozytywnych wrażeń. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć dyrekcji ZSP im. St. Staszica w Wieruszowie, pań: Małgorzaty Nikodem i Małgorzaty Karkoszki, które także pożegnały uczniów zachęcając do godnego reprezentowania szkoły w czasie odbywania zagranicznej praktyki. Następnie opiekun grupy stolarzy z Wieruszowa - Ryszard Świsulski - wręczył uczniom upominki z logo OHP. Uczniowie mieli również okazję obejrzeć przygotowaną przez kadrę hufca prezentację multimedialną o tym, co warto zwiedzić we Frankfurcie nad Odrą i zapoznać się z atrakcjami, jakie oferuje to miasto w czasie ich pobytu.

 

Uczestnicy zagranicznego stażu z rodzicami i opiekunem


W dniu wyjazdu t.j. 10 czerwca do biura Hufca Pracy w Wieruszowie przybyli uczestnicy wyjazdu i ich rodzice, by wspólnie pożegnać młodzież i życzyć im aby trzytygodniowy pobyt w Niemczech pozwolił uczniom wzbogacić swoje doświadczenia oraz przyniósł wiele miłych wspomnień i wrażeń. Życzymy naszej młodzieży szczęśliwej drogi, udanego pobytu i szybkiego powrotu.

 

Tekst i zdjęcia: Alicja Adamska, Sylwia Hoja i komendant Mieczysław Borkowski

 

 

Projekt „Zagraniczny staż w zawodzie stolarza i kucharza kluczem do kariery na europejskim rynku pracy”

realizowany przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP

 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu

Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400