2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Wyjazd grupy z Bełchatowa

HP 5-11 Bełchatów - czerwiec 2012

Szczęśliwi uczestnicy HP 5-11, z promocją do następnej klasy w kieszeni,  żegnani przez najbliższych  w dniu 10.06.2012 r. wyjechali spod siedziby Hufca  na oczekiwany  od października ubiegłego roku staż zawodowy  w zawodzie kucharza.

 

Zgodnie z porozumieniem zawartym  w ramach programu Leonardo do Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie” uczestnicy HP 5-11 będą odbywać staż zawodowy w zawodzie kucharz w Ośrodku Szkoleniowym Internationaler Bund e.V. Verbund Brandenburg Sudring 59, D -15236 Frankfurt (Oder) według wcześniej ustalonego harmonogramu.

 

Uczestnicy stażu na chwilę przed odjazdem na staż do Frankfurtu n. Odrą

 

Staż potrwa do 30.06.2012 r., w trakcie którego młodzież będzie mogła m.in. poszerzyc  zdobyte już umiejętności czy nabyć nowe związane z praca w branży hotelarsko – gastronomicznej, poznać kulturę i zabytki Niemiec.

 

Funkcję opiekuna grupy podczas trwania stażu pełnic będzie  Mirosława Gardzioła.

 

Tekst i zdjęcie  Mirosława Gardzioła, Frankfurt (Oder)

 

 

Projekt „Zagraniczny staż w zawodzie stolarza i kucharza kluczem do kariery na europejskim rynku pracy”

realizowany przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP

 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu

Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400