2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Staż zawodowy stolarzy z Wieruszowa w Niemczech

HP 5-20 Wieruszów - czerwiec 2012

W okresie od 10 do 30 czerwca młodzież z Wieruszowa przebywa na stażu zawodowym we Frankfurcie nad Odrą.

 

Przy pracy

 

Gdy wyjeżdżali zarówno młodzi ludzie, ich rodzice i my opiekunowie z Hufca byliśmy pełni obaw, jaka będzie ich podróż, co zastaną na miejscu, jakie prace będą wykonywać, jak będą odpoczywać po pracy w czasie wolnym i co ciekawego zobaczą zwiedzając różne miejsca?

 

 

Czas wolny - wspinaczka

 

Minęły 2 tygodnie pobytu młodzieży z Wieruszowa w Niemczech i wiemy już, że młodzież jest zadowolona z pracy, z odpoczynku, z jedzenia i organizacji czasu wolnego. Prace, które wykonują są ściśle związane z zawodem, którego się uczą w kraju, a więc satysfakcja zawodowa w pełni. Jedzenie przygotowują uczestnicy z grupy kucharzy z bełchatowskiego Hufca, a więc menu jest dostosowane do gustów, smaków i przyzwyczajeń wyniesionych z domów rodzinnych.

 

Przed Bramą Brandenburską 

 

Czas wolny od pracy młodzież z Wieruszowa spędza wspólnie z uczestnikami Hufca z Bełchatowa integrując się w grupie poprzez wspólne rozmowy, zabawy, wyjazdy na wycieczki oraz wyjścia do sali bilardowej czy próbując swych sił na ścianie wspinaczkowej lub parku linowym pod czujnym okiem instruktorów. Wszyscy młodzi ludzie twierdzą, że czas 2 tygodni minął szybko i ciekawie, i żal pomyśleć, że za tydzień trzeba będzie wracać i tylko myśli o domach rodzinnych, kolegach i koleżankach w kraju przemawiają za powrotem.

 

Podczas zajęć

 

Czekamy więc wszyscy na powrót młodzieży i pozdrawiamy ich.

 

Tekst: komendant Mieczysław Borkowski

Zdjęcia: Ryszard Świsulski

 

 

Projekt „Zagraniczny staż w zawodzie stolarza i kucharza kluczem do kariery na europejskim rynku pracy”

realizowany przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP

 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu

Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400