2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Wizyta przygotowawcza w Paryżu

ŁWK OHP - wrzesień 2012

 

 

Cite des Metiers – punkt informacji edukacyjnej, zawodowej I kulturalnej dla młodzieży

 

W terminie 17-21.09.2012 r. Barbara Steglińska – kierownik zespołu ds. wdrażania projektów europejskich i współpracy międzynarodowej ŁWK OHP wzięła udział w wizycie przygotowawczej w ramach Programu Leonardo da Vinci VETPRO.

 

Cite des Metiers – oferty pracy w kraju i zagranicą

 

Celem wizyty było spotkanie z przedstawicielami firmy TELLUS FRANCE z siedzibą w Paryżu i omówienie założeń wspólnego, przyszłego projektu, którego głównym celem będzie poszukiwanie instytucji podobnych w swej statutowej działalności do OHP oraz wymiana doświadczeń.

 

Cite des Metiers – słup i tablica informacyjna z nowinkami dla młodych mieszkańców Paryża

 

Udział w nim weźmie 15 pracowników ŁWK OHP (kadra pedagogiczna, doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, kadra zarządzająca). Główne, planowane działania projektowe to poznanie całego systemu edukacji we Francji z naciskiem na kształcenie zawodowe,  wizytacja kilku instytucji zajmujących się problematyką młodzieży szczególnie tej zagrożonej wykluczeniem społecznym, dyskusje, wymiana doświadczeń, znalezienie wspólnych cech, ale i różnic. Projekt zostanie złożony w najbliższym konkursie w styczniu 2013 r., a jego realizacja, oczywiście po uzyskaniu  pozytywnej oceny, za rok.

 

Cite des sciences et de I’industrie – doradca zawodowy udziela informacji poszukującemu pracy

 

 

Tekst i zdjęcia: Barbara Steglińska

 

 

Wizyta finansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach programu Leonardo da Vinci

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400