2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Rozdanie certyfikatów EUROPASS w OHP w Wieruszowie

HP 5-20 Wieruszów

 

Gratulacje dla uczestników projektu

 

30 października br. w świetlicy Hufca Pracy 5-20 w Wieruszowie miało miejsce uroczyste wręczenie certyfikatów Europass uczestnikom, którzy odbyli zagraniczny staż zawodowy w ramach unijnego projektu edukacyjnego Leonardo da Vinci. Wręczenia certyfikatów dokonał Komendant Hufca Mieczysław Borkowski  oraz wychowawca Ryszard Świsulski, który opiekował się młodzieżą podczas pobytu we Frankfurcie.

 

Uczestnik stażu podczas wręczania certyfikatu

 

Zebrani beneficjenci zagranicznego stażu zawodowego w Niemczech jeszcze raz podsumowali wyjazd jako bardzo pozytywne doświadczenie. Z ich relacji wynikało, że projekt był dla nich bardzo potrzebny, wiele skorzystali biorąc udział w tym przedsięwzięciu, zdobyli nowe umiejętności zawodowe, zapoznali się z niemiecką specyfiką pracy, sprawdzili i uzupełnili swoje umiejętności językowe w komunikacji, poznali zwyczaje i kulturę niemiecką oraz zwiedzili wiele atrakcyjnych miejsc.

 

Uczestnik stażu podczas wręczania certyfikatu

 

Spotkanie na świetlicy OHP było miłym akcentem na zakończenie projektu w naszej jednostce. Certyfikaty rozdane młodzieży biorącej udział w trzytygodniowym stażu zawodowym w Niemczech były opisane w języku polskim i niemieckim. Ich odbiór odbył się w radosnej atmosferze z gromkimi brawami, a uśmiechy na twarzach uczestników wyrażały zadowolenie. Gratulujemy młodzieży i życzymy, by zdobyte doświadczenie było pomocne w życiu osobistym i zawodowym.

 

Tekst: Mieczysław Borkowski

Zdjęcia: Ryszard Świsulski

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400