2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Spotkanie z rodzicami i uczestnikami Projektu „Praktyka Zawodowa w Hiszpanii i we Włoszech – nowe perspektywy i szanse dla młodzieży z woj. łódzkiego”

HP 5-24 Rawa Maz.

 

12.12.12r. w Hufcu Pracy 5-24 Rawa Maz. odbyło się spotkanie z rodzicami
i uczestnikami Projektu „Praktyka Zawodowa w Hiszpanii i we Włoszech – nowe perspektywy i szanse dla młodzieży z woj. łódzkiego”.

 

Do Hufca Pracy przyjechał p. Piotr Szeląg z Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP w celu podpisania umów z uczestnikami projektu. Wraz z panią komendant Bożeną Krawczyk pokrótce przedstawili jego założenia.

 

Rozpoczecie spotkania z uczestnikami i rodzicami przez p. Piotra Szelaga i komendant HP p. Bozene Krawczyk

 

Młodzież w zawodzie kucharz wyjedzie na 3 tygodniowe praktyki do Hiszpanii
w okresie od 07-27.04.13r. gdzie w zakładach pracy zdobędzie wiedzę min. z zakresu: jak
zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami bhp, ochrony przeciw pożarowej oraz ochrony środowiska, pozna zasady urządzania i wyposażenia zakładów gastronomicznych, wykona samodzielnie zadania zawodowe na stanowisku pracy, przygotuje różnorodne potrawy. Młodzież będzie miała także możliwość poznać kulturę
i zwyczaje danego kraju.

 

Rozmowy z rodzicami nt. projektu 

 

Od stycznia uczestnicy rozpoczną w Hufcu Pracy naukę języka hiszpańskiego z lektorem, która będzie trwała 60 godzin lekcyjnych. Program kursu językowego obejmować będzie zapoznanie młodzieży z podstawowymi wyrażeniami i zwrotami w języku hiszpańskim, używanymi w codziennym życiu oraz niezbędnymi wyrażeniami fachowymi związanymi z zawodem, w którym będzie odbywał się staż.

 

 

p. Piotr Szelag  w trakcie spotkania z rodzicami i uczestnikami projektu

 

Przygotowanie kulturowe obejmie podstawowe informacje o kraju pobytu (Hiszpania – Andaluzja), jego ustroju, geografii, zwyczajach oraz historii. Na zakończenie spotkania rodzice zadawali pytania odn. samego wyjazdu, ubezpieczenia, warunków praktyk.

 

Autor zdjęć i notatki: Anna Milczarek

 

 

Projekt realizowany jest w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400