2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Przygotowanie językowe do wyjazdu na Sycylię

HP 5-6 Łódź - styczeń 2013

W ramach programu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” młodzież z hufca 5-6 w Łodzi 08.01.2013 roku rozpoczęła naukę języka włoskiego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki.

 

Ogrodnicy pojadą w kwietniu Sycylię. Praktyki odbywać będą przez 21 dni przy zbiorze cytrusów i oliwek. Będzie to nowe doświadczenie dla podopiecznych, gdyż w Polsce klimat nie pozwala na uprawę cytrusów i drzewek oliwnych.

 

Nauka przedstawiania się

 

Podopieczni bardzo pilnie rozpoczęli naukę pod bacznym okiem lektorki języka włoskiego, Pani Anny Sochy. Zaangażowanie, tak jednej, jak i drugiej strony sprawiło, że już na początku wytworzyła się pozytywna atmosfera w grupie. Sprzyja ona nauce i powoduje, że młodzież chętnie przychodzi na kolejne spotkania, nie mogąc się doczekać następnych zajęć. W okresie między zajęciami uczniowie sami wyszukują informacji na temat Sycylii i jej atrakcyjnych turystycznie miejsc. Przychodzą także do kadry hufca i pytają o różne rzeczy, których nie udało im się znaleźć.

 

W czasie pierwszych zajęć grupa nauczyła się tego, jak się przedstawić i powiedzieć kilka słów o sobie. Były drobne problemy, ale wsparcie grupy i lektorki sprawiło, że każdy powiedział kilka słów o sobie i poprosił o to kolegę lub koleżankę z ławki… oczywiście po włosku. Wiedza, którą dysponuje młodzież ucieszyła bardzo Panią Anię.

 

Włoskie Memory-przymiotniki

 

Zajęcia językowe prowadzone są w sposób bardzo przystępny dla naszych podopiecznych.  Grupa czasem dzieli się na kilka zespołów i pracuje nad wyznaczonymi zagadnieniami.Wówczas część pracuje z lektorka, zaś reszta gra np. w memory z włoskimi przymiotnikami i ich przeciwieństwami.  Powoduje to lepsze przyswajanie wiedzy i wspaniała zabawę.

 

Zajęcia okazały się tak ciekawe, że z niecierpliwością czekamy na następne.

 

Opracował: Łukasz Hamerski

Zdjęcia: Bożena Pelińska

 

 

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora,
a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400