2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Zajęcia z języka hiszpańskiego w Rawie Maz.

HP 5-24 Rawa Maz. - luty 2013

Od stycznia w Hufcu Pracy 5-24 w Rawie Mazowieckiej trwają zajęcia z języka hiszpańskiego prowadzone dla uczestników projektu „Praktyka zawodowa w Hiszpanii i we Włoszech - nowe perspektywy i szanse dla młodzieży z województwa łódzkiego” w ramach programu Leonardo da Vinci”.

 

Lektorka  języka hiszpańskiego Anna Siudzińska prowadząca zajęcia

 

Zajęcia prowadzi lektorka pani Anna Siudzińska.  W nauce języka hiszpańskiego bierze udział 13 osobowa grupa kucharzy wraz z opiekunem. Młodzież zapoznaje się z podstawowymi wyrażeniami i zwrotami w języku hiszpańskim, używanymi w codziennym życiu oraz niezbędnymi wyrażeniami fachowymi związanymi z zawodem, w którym będzie odbywał się staż.

 

Przygotowanie kulturowe obejmie podstawowe informacje o kraju pobytu (Hiszpania-Andaluzja), jego ustroju, geografii, zwyczajach oraz historii. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej przy użyciu metod aktywizujących na poziomie przystosowanym do możliwości intelektualnych uczestników.

 

Młodzież z Rawy Mazowieckiej wyjedzie na trzytygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii w kwietniu br.

 

Autor tekstu i zdjęć: Anna Milczarek

 

 

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora,
a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400