2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Zajęcia z języka hiszpańskiego i wyjazd młodzieży do Hiszpanii

HP 5-21 Wieluń - marzec 2013

W dniu 28 lutego 2013 r. odbyły się po raz ostatni zajęcia z języka hiszpańskiego prowadzone dla grupy uczestników Hufca Pracy 5-21 w Wieluniu w ramach projektu „ Praktyka zawodowa w Hiszpanii i we Włoszech – nowe perspektywy i szanse dla młodzieży z województwa łódzkiego”  realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci.

 

Celem programu jest promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Uczestnicy podczas zajęć językowych

  

Przygotowanie językowe i kulturowe dla uczestników z Wielunia rozpoczęło się w styczniu br. a zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu w grupie trzynastoosobowej.

 

W najbliższą niedzielę 3 marca  10–osobowa  grupa młodzieży wraz z wychowawcą wyleci do Hiszpanii gdzie w Granadzie uczestnicy odbędą 3–tygodniowy staż w zawodzie fryzjer.

 

Tekst i foto: Martyna Dydo-wychowawca HP 5-21 w Wieluniu

 

Projekt realizowany przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP

 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu

Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400