2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Spotkanie z rodzicami i uczestnikami wyjazdu do Hiszpanii

HP 5-8 Radomsko - marzec 2013

W dniu 11.03.2013r. w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku odbyło się spotkanie organizacyjne uczestników HP 5-8 Radomsko wyjeżdżających na praktykę zawodową w zawodzie stolarz do Hiszpanii (Grenada) w ramach projektu Leonardo da Vinci – Mobilność IVT „Praktyka zawodowa w Hiszpanii i we Włoszech – nowe perspektywy i szanse dla młodzieży z województwa łódzkiego”. Organizatorem projektu jest ŁWK OHP.

 

 

W zebraniu uczestniczyła 10 osobowa grupa młodzieży HP 5-8, uczniów ZSZ zawodu stolarz wraz z rodzicami. Przedstawiciel ŁWK OHP Piotr Szeląg -koordynator, szczegółowo przedstawił program praktyki zawodowej w Hiszpanii, która odbędzie się w terminie 02-22.06.2013r. Sprawy organizacyjne przedstawiła komendant hufca 5-8 Ewa Smolarek, jak również poinformowała uczestników o pierwszych zajęciach z przygotowania językowo-kulturowego, które odbędzie się 15.03.2013r. W zebraniu uczestniczyła również Aleksandra Łabuzińska – opiekun grupy, która szczegóły wyjazdu i pobytu omówi na następnym spotkaniu.

 

Tekst i zdjęcia: Ewa Smolarek, Henryk Gołda

 

 

 

Projekt realizowany przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu

Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400