2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Kurs języka włoskiego w Sieradzu

HP 5-16 Sieradz

Od lutego w Hufcu Pracy 5-16 w Sieradzu trwają zajęcia z języka włoskiego prowadzone dla uczestników projektu „Praktyka zawodowa w Hiszpanii i we Włoszech - nowe perspektywy i szanse dla młodzieży z województwa łódzkiego” w ramach programu Leonardo da Vinci”.

 

Zadowoleni uczestnicy projektu podczas zajęć z języka włoskiego

 

60 godzin języka włoskiego przewidziano dla młodzieży wyjeżdżającej na trzytygodniowe praktyki zawodowe do włoskich pracodawców. Kurs językowy opiera się na zapoznaniu ze słownictwem wykorzystywanym w branży gastronomicznej, obsługą klienta, prowadzeniu prostych dialogów pomocnych w normalnym funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką danego regionu, charakterystycznymi zwrotami, wyrażeniami, również potrawami czy historią i ukształtowaniem terenu.

 

Zajęcia te mają za zadanie przygotować młodzież na poziomie umożliwiającym rozumienie poleceń pracodawcy, efektywnej pracy i radzenia sobie w sytuacjach dnia codziennego. Uczestnicy bardzo chętnie gimnastykują język podczas przeprowadzania dialogów i prezentowania zapamiętanych słówek, co doprawdy nie jest takie proste. Lektor prowadzący zajęcia jest bardzo zadowolony z osiągniętych rezultatów i zna skuteczne metody mobilizujące młodzież do nauki.

 

Tekst i zdjęcia: Jolanta Pietrzak i Marta Chudecka

 

 

Projekt realizowany przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP

jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu

Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400