2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Kurs języka hiszpańskiego w Radomsku

HP 5-8 Radomsko - marzec 2013

Od połowy marca 2013 roku w Hufcu Pracy 5-8 Radomsko rozpoczęły się zajęcia z języka hiszpańskiego prowadzone dla uczestników projektu „Praktyka zawodowa w Hiszpanii i we Włoszech – nowe perspektywy i szanse dla młodzieży z województwa łódzkiego” przez Panią Agatę Kudlę  raz w tygodniu.

 

W zajęciach bierze udział 13 osobowa grupa stolarzy, która zapoznaje się z podstawowymi wyrażeniami i zwrotami  w języku hiszpańskim, używanymi w codziennym życiu oraz niezbędnymi wyrażeniami fachowymi związanymi z zawodem stolarza, w którym będzie odbywał się staż. Oprócz nauki słówek i gramatyki nasi uczestnicy dowiedzą się również dużo o kulturze i obyczajach związanych z Hiszpanią.

 

Uczestnicy podczas zajęć językowych

 

W terminie 2-22 czerwiec nasza młodzież wyjedzie na trzy tygodniową praktykę w zawodzie stolarz do Granady, gdzie będzie pogłębiać swoje umiejętności i wiadomości w zawodzie stolarz, dlatego też nauka języka hiszpańskiego jest niezbędna, aby przygotować młodzież, by mogła rozumieć polecenia na praktyce i radzić sobie w codziennych sytuacjach.

 

Tekst i zdjęcia: Ewa Smolarek

 

 

Projekt realizowany jest w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci.

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400