2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Rozdanie certyfikatów w Rawie Mazowieckiej

HP 5-24 Rawa Maz.

Dnia 27.05.2013r. w Hufcu Pracy 5 – 24 Rawa Mazowiecka odbyło się uroczyste rozdanie certyfikatów w języku polskim i angielskim potwierdzających odbycie stażu w terminie 07 – 27.04.2013r. w ramach projektu pt: „Praktyki zawodowe w Hiszpanii i we Włoszech – nowe perspektywy i szanse dla młodzieży z województwa łódzkiego”.

 

Martyna odbierająca certyfikat

 

Staż został zrealizowany w ramach projektu systemowego  „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących się zawodowo.” Uroczystego rozdania dokonała Komendant Hufca – Bożena Krawczyk.

 

Komendant Hufca wraz z uczestnikiem uczestniczącym w projekcie

 

Dziesięcioosobowa grupa uczestnicząca w wyjeździe do Cordoby ucieszyła się z dokumentu potwierdzającego udział w tym projekcie, mając jednocześnie nadzieję, że zdobyte tam umiejętności i doświadczenie posłużą w przyszłości do zdobycia wymarzonej pracy w zawodzie kucharz.

 

Autor tekstu i zdjęć: Kinga Woźniak

 

 

Projekt realizowany jest w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci.

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400