2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Wyjazd na staż do Hiszpanii

HP 5-8 Radomsko - czerwiec 2013

 

 

W dniu 2 czerwca 2013r. o godzinie 4.30 10-osobowa grupa uczestników Hufca Pracy 5-8 uczniów ZSZ nr 3 w Radomsku z opiekunem Panią Aleksandrą Łabuzińską pożegnała się z rodziną i wyjechała na 3 tygodniowy staż w zawodzie stolarz do Granady (Hiszpania) w ramach projektu „Praktyka zawodowa w Hiszpanii i we Włoszech – nowe perspektywy i szanse dla młodzieży”, który ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Uczestnicy wyjazdu do Hiszpanii z opiekunem

 

Udział w zagranicznych praktykach zawodowych w Hiszpanii pozwoli uczestnikom poznać europejski rynek pracy, wdrożyć się w zasady hiszpańskiej kultury tj. punktualność, terminowe i sumienne wykonywanie zadań, odpowiedzialności, a przede wszystkim wyrówna szanse w starcie zawodowym zwiększając w ten sposób spójność oraz integrację społeczeństwa europejskiego. Staż umożliwi młodym ludziom nabywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, pracę i naukę, rozwijanie mobilności, podnoszenie umiejętności językowych, kształtowanie świadomości europejskiej. Oferta stażu obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę merytoryczną, wprowadzenie interkulturowe (w formie warsztatów), kursy językowe, wycieczki kulturalne na terenie Cordoby i Granady.

 

Z Radomska do Warszawy uczestnicy pojechali busem skąd odprawiła ich komendant HP 5-8 Ewa Smolarek.

 

Tekst i zdjęcie: Ewa Smolarek

 

 

Projekt realizowany jest w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci.

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400