2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Rozdanie certyfikatów w Wieluniu

HP 5-21 Wieluń

W dniu 14 czerwca 2013 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 klas drugich i trzecich zasadniczej szkoły zawodowej w którym uczestniczyła młodzież z Hufca Pracy 5-21 w Wieluniu. Uroczystość  odbyła się w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Sieradzkiej.

 

Uczestnicy stażu

 

Po spotkaniu w siedzibie hufca dziesięciorgu uczestnikom praktyk zawodowych w Hiszpanii wręczono certyfikaty potwierdzające realizacje programu stażu. Młodzież kształciła się w zawodzie fryzjer w ramach projektu ,,Staże i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”.

 

Tekst i foto: komendant HP 5-21 Szymon Urbaniak

 

Program realizowany jest w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400