2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Rozdanie europassów w Rawie Mazowieckiej

HP 5-24 Rawa Maz. - listopad 2013

15.11.2013 r. w Hufcu Pracy 5-24 w Rawie Mazowieckiej odbyło się uroczyste rozdanie uczestnikom projektu "Praktyki zawodowe w Hiszpanii i we Włoszech - nowe perspektywy i szanse dla młodzieży z województwa łódzkiego" certyfikatów Europass-Mobilność.

 


Komendant Hufca wraz z uczestnikami projektu

 

Grupa 10 podopiecznych  Hufca Pracy 5-24 w Rawie Mazowieckiej realizowała praktyki w zawodzie kucharza w Cordobie w kwietniu br.  Otrzymane przez uczestników certyfikaty Europass-Mobilność  są potwierdzeniem zrealizowania szkoleń praktycznych oraz uzyskanych umiejętności i są uznawane przez wszystkie kraje Unii Europejskiej.

 

Po wręczeniu certyfikatów w czasie spotkania młodzież z radością wspominała wyjazd do Hiszpanii oraz zrealizowane tam praktyki. Dzięki nim uczestnicy zdobyli nowe doświadczenia, które z pewnością zaowocują w przyszłości, a otrzymane dokumenty będą kluczem do przyszłej drogi zawodowej.

 

Autor tekstu i zdjęć: Kinga Woźniak

 

 

 

Program realizowany w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400