2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Autoprezentacja „In English”

MCK, Hufiec Pracy 5-22 Łowicz

Dnia 28 stycznia bieżącego roku miało miejsce kolejne już spotkanie podopiecznych OHP z lektorem jęz. angielskiego, mające na celu przygotowanie hufcowej młodzieży do wyjazdu na praktyki do Anglii.

 

W ten wtorek zaś prowadząca zajęcia – Pani Joanna Pokora wraz z doradcą zawodowym z MCK w Łowiczu pomagały przebrnąć w/w kandydatom przez tajniki autoprezentacji w dwóch językach. Młodzież uczyła się przedstawiać się w jęz. angielskim, opisywać swoją ścieżkę edukacyjną, opowiadać o umiejętnościach nabytych podczas szkolnych praktyk oraz  rozmawiać na temat indywidualnych zainteresowań.

 

Młodzież podczas zajęć z doradcą zawodowym i lektorem jęz. angielskiego

 

Natomiast, wcześniej opracowane z opiekunami i doradcą dokumenty takie, jak CV i Listy Motywacyjne zostały odpowiednio przełożone na jęz. angielski. Należy nadmienić, iż również młodzież poszukująca pracy będzie miała okazję uczestniczyć w zajęciach z autoprezentacji z elementami jęz. angielskiego, gdyż udało się namówić Panią Joannę do współpracy z MCK w Łowiczu w ramach wolontariatu.

 

Autor tekstu: Joanna Modelewska – doradca zawodowy

Autor zdjęć: Małgorzata Szwarocka – wychowawca

 

 

Projekt „Mechanika samochodowa po angielsku – praktyka zawodowa w Plymouth nowym wyzwaniem dla uczestników ŁWK OHP” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400