2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Praktyki zawodowe dla mechaników samochodowych w Anglii

HP 5-22 Łowicz - luty 2014

04.02.2014 roku w Hufcu Pracy 5-22 w Łowiczu odbyło się spotkanie z przedstawicielem Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi Piotrem Szelągiem, Joanną Pokorą – nauczycielem języka angielskiego, Małgorzatą Szwarocką - wychowawcą Hufca Pracy 5-22 w Łowiczu oraz z 10 osobową grupą wychowanków hufca pracy w Łowiczu, którzy zakwalifikowali się na wyjazd na praktyki zawodowe dla mechaników samochodowych w Anglii.

 

Spotkanie to było poświęcone ustaleniu szczegółów dotyczących całego przebiegu praktyk zawodowych w miejscowości Plymouth w Anglii dla uczniów z klasy II i III o kierunku: mechanik pojazdów samochodowych.

 

Piotr Szeląg przedstawia młodzieży program praktyk

 

W ramach praktyk zawodowych wychowankowie hufca w Łowiczu wyjadą do Anglii, aby tam rozszerzać swoje nabyte do tej pory umiejętności w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych, które odbywać się będą w warsztatach samochodowych, u różnych pracodawców na terenie miasta Plymouth.

 

Młodzież nie może się doczekać wyjazdu. Dla większości z nich jest to pierwsza taka wyprawa: lot samolotem za granice naszego państwa, zwiedzanie kraju, w którym nigdy nie byli oraz poznanie zwyczajów, jakie tam panują. Mają nadzieję, że zawrą nowe znajomości, a może i przyjaźnie na całe życie.

 

Autor tekstu: Małgorzata Szwarocka

Autor zdjęć: Stanisław Haczykowski

 

 

 

Projekt „Mechanika samochodowa po angielsku – praktyka zawodowa w Plymouth nowym wyzwaniem dla uczestników ŁWK OHP” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400