2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Podnoszenie kompetencji językowych

HP 5-1 Łódź - luty 2014

Młodzież Ochotniczych Hufców Pracy z Łodzi została zaproszona do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Mechanika samochodowa po angielsku - praktyka zawodowa w Plymouth nowym wyzwaniem dla uczestników ŁWK OHP”.

Grupa młodzieży podczas pierwszych zajęć z języka angielskiego

 

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 16-20 lat, uczącej się w II ZSZ w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych. W ramach projektu jego uczestnicy wyjadą na 3 tygodniowe staże zawodowe do Wielkiej Brytanii, by tam poznać specyfikę pracy oraz nietypowe dla nas rozwiązania konstrukcyjne.

 

Łódzka grupa jest trzecią z kolei, po młodzieży z Sieradza i Łowicza, która w maju będzie mogła kształcić się w swoim zawodzie w warsztatach mechaniki pojazdowej w Plymouth. Wyjazd poprzedzony jest przygotowaniem językowym oraz kulturowym, które rozpoczęło się 11 lutego. Zakwalifikowani do udziału w projekcie uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ul. Łąkowej 4 po swoich lekcjach szkolnych dwa razy w tygodniu będą zostawać dłużej, by zdobyć odpowiednie umiejętności komunikacyjno–językowe umożliwiające im odbycie zagranicznego stażu.

 

Projekt realizowany jest przez Łódzką Wojewódzką Komendę OHP w partnerstwie z organizacją Tellus Group w Wielkiej Brytanii.

 

 

 

Projekt „Mechanika samochodowa po angielsku – praktyka zawodowa w Plymouth nowym wyzwaniem dla uczestników ŁWK OHP” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400