2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Zakończenie kursu językowego i wyjazd na praktyki do Plymouth

HP 5-16 Sieradz - marzec 2014

W dniu 28 lutego zakończył się kurs języka angielskiego dla młodzieży wyjeżdżającej na praktyki zawodowe do Plymouth realizowanego w ramach  projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”.

 

Uczestnicy projektu na zakończenie zajęć z języka angielskiego

 

Młodzież podczas trwania kursu przygotowywała się do wyjazdu na trzytygodniowe praktyki zawodowe do brytyjskich pracodawców w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

 

Uczestnicy stażu przed wylotem z lotniska Lublinek

 

Podczas trwania kursu zapoznali się ze specyfiką danego regionu, ukształtowaniem terenu, charakterystycznymi zwrotami  zawodowymi i słownictwem wykorzystywanym w branży mechanicznej, które będą potrzebne podczas odbywania stażu. Kurs językowy opierał się, również na prowadzeniu prostych dialogów pomocnych w funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Młodzież otrzymała gadżety promocyjne i wyposażeni w ubrania robocze w dniu 1 marca z lotniska Lublinek wyruszyli w podróż do Plymouth gdzie do 22 marca odbywać będą praktyki zawodowe.

 

Tekst i zdjęcia: Jolanta Pietrzak, Marta Chudecka

 

 

Projekt „Mechanika samochodowa po angielsku – praktyka zawodowa w Plymouth nowym wyzwaniem dla uczestników ŁWK OHP” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400