2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Wymiana doświadczeń w Paryżu

ŁWK OHP - kwiecień 2014

W dniach 6-12 kwietnia 2014 roku piętnastoosobowa grupa pracowników Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP uczestniczyła w wizycie mającej na celu wymianę doświadczeń z instytucjami funkcjonującymi we Francji zajmującymi się podobną problematyką do tej która jest zakresem działań OHP. Wizyta która miała miejsce w Paryżu zorganizowana była w ramach wspólnego projektu z firmą TELLUS FRANCE.

 

 

Pracownicy OHP przed Ecole 2eme chance (Szkoła drugiej szansy)

 

Ze strony OHP uczestniczyli w niej przedstawiciele kadry zarządzającej, pedagodzy oraz pracownicy jednostek rynku pracy. W trakcie jej trwania spotkali się z przedstawicielami firm i instytucji zajmującymi się działalnością informacyjną o możliwościach kształcenia, umożliwianiem młodzieży z problemami uzupełnianiem wykształcenia, doradztwem zawodowym oraz pośrednictwem pracy.

 

Wymiana doświadczeń w Espoir 18 (Nadzieja 18)

 

Podczas wizyty spotkano się m. in. z pracownikami Studyrama – magazynu zajmującego się informowaniem o możliwościach kształcenia oraz połączeniem między kształceniem a środowiskiem pracy, Ecole 2eme chance (Szkoła drugiej szansy) – pomagającej młodzieży w wieku 18-25 lat, która wypadła z systemu kształcenia w powrocie do szkoły i uzupełnieniu wykształcenia, Espoir 18 (Nadzieja 18) – zajmującej się pomocą ludziom w każdym wieku w jednej z najtrudniejszych społecznie dzielnic Paryża, Mission locale de Paris – instytucją zajmującą się pomocą socjalną oraz znalezieniem się na rynku pracy młodzieży w wieku 16-25 lat, CFA Stephenson – instytucją zajmującą się kształceniem oraz pomocą w uzupełnieniu wykształcenia młodzieży w wieku 16-25 lat. Doszło również do spotkań z instytucjami publicznymi zajmującymi się pomocą młodzieży w wyborze ścieżki kształcenia, możliwościach kształcenia, pośrednictwie pracy i doradztwie zawodowym takimi jak Centre Information et Orientation, Le Cite des Metiers oraz CIDJ (Centre d’information et de documentation jeunesse).

 

Spotkanie w Mission Locale de Paris

 

Podczas wymiany doświadczeń pracownicy OHP poznali francuski system kształcenia, rozwiązania administracyjne, metody kształcenia zawodowego, pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego stosowane we Francji. Przedstawili rozwiązania stosowane w tych dziedzinach jakie obowiązują w Polsce. Wymieniono się również spostrzeżeniami dotyczącymi podobieństw oraz różnic w obu systemach. Uwagi pracowników OHP okazały się również niezwykle cenne dla pracowników instytucji lokalnych gdyż były spojrzeniem z zewnątrz na system kształcenia we Francji. Spostrzegliśmy również wiele innowacyjnych metod stosowanych podczas kształcenia oraz w działalności rynku pracy które mamy nadzieję w przyszłości przenieść do Polski.

 

W Le Cite des Metiers można skorzystać z porady doradcy zawodowego w zakresie możliwości pozyskania lub zmiany pracy, otworzeniu własnej działalności gospodarczej oraz rozwoju zawodowego

 

Wiele z odwiedzanych instytucji wyraziło chęć dalszej współpracy z OHP co powinno zaowocować kolejnymi projektami dotyczącymi wymiany młodzieży z Polski i Francji.

Po zajęciach znaleźliśmy też nieco czasu na poznanie Paryża - grupa przed Muzeum w Luwrze

 

Chcielibyśmy wyrazić podziękowania twórczyni projektu Barbarze Steglińskiej, koordynatorowi ze strony OHP Piotrowi Szelągowi, koordynatorom z Francji Christel Knis i Damien Chaignon oraz tłumaczce Natalii Obukowicz.

 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Pawlak

 

 

 

Raport grupowy do pobrania

 

 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach programu Leonardo da Vinci VETPRO

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400