2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Rozdanie certyfikatów z odbytego stażu

HP 5-22 Łowicz - lipiec 2014

3 lipca odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia stażu w Wielkiej Brytanii. Na przełomie marca i kwietnia 2014 roku uczestnicy Hufca Pracy w Łowiczu odbywali staż w Wielkiej Brytanii w ramach projektu pt: "Mechanika samochodowa po angielsku- praktyka zawodowa w Plymouth nowym wyzwaniem dla uczestników Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy."

 

Wychowawczyni wręcza certyfikaty uczestnikom

 

Zajęcia obejmowały 120 godzin stażowych. Młodzież przebywała w Anglii trzy tygodnie i uczyła się zawodu mechanika u tamtejszych pracodawców. Staż został zrealizowany w ramach projektu systemowego ,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”.

 

Autor zdjęć: Stanisław Haczykowski

Autor tekstu: Małgorzata Szwarocka

 

 

Projekt „Mechanika samochodowa po angielsku – praktyka zawodowa w Plymouth nowym wyzwaniem dla uczestników ŁWK OHP” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400