2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejLeonardo da Vinci

Europassy w Łodzi rozdane

HP 5-1 Łódź - październik 2014

 

W dniu 15 października uczestnicy projektu „Mechanika samochodowa po angielsku – praktyka zawodowa w Plymouth nowym wyzwaniem dla uczestników ŁWK OHPwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymali Europass. Jest to dokument potwierdzający poziom wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą.

 

Europass – Grupa młodzieży biorąca udział w projekcie z wychowawcą

 

Młodzież Ochotniczych Hufców Pracy z Łodzi ucząca się w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w maju odbywała staż w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Przez trzy tygodnie uczestnicy podnosili swoje kompetencje językowe oraz kwalifikacje zawodowe, by ostatecznie uzyskać dokument potwierdzony w języku polskim i angielskim przez Krajowe Centrum Europass.

 

Tekst: Joanna Petrus

Zdjęcia: Mariola Klimczak

 

Projekt „Mechanika samochodowa po angielsku – praktyka zawodowa w Plymouth nowym wyzwaniem dla uczestników ŁWK OHP” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400