2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejPunkty Pośrednictwa Pracy

PUNKT POŚREDNICTWA PRACY W PIOTRKOWIE TRYB.

pośrednik pracy: Krzysztof Ościk

ul. Sienkiewicza 16a

97-300 Piotrków Trybunalski

tel/fax: (44) 732-78-31 

e-mail: ppppiotrkowtryb@lodz.ohp.pl

 

.

·         Termin - 09.07.2013r. Od 08.30 do 11.30

·         Miejsce - Siedziba PPP ul. Sienkiewicza 16a 97-300 Piotrków Trybunalski.

·         Forma Wsparcia – Grupowe spotkane informacyjne.

·         Temat zajęć – Możliwości zatrudnienia na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

·         Uczestnicy – Nieaktywni zawodowo i bezrobotni

2.

·         Termin - 10.07.2013r. Od 08.30 do 13.00

·         Miejsce - Siedziba PPP ul. Sienkiewicza 16a 97-300 Piotrków Trybunalski

·         Forma Wsparcia - Indywidualne porady zawodowe.

·         Temat zajęć – Moje dokumenty aplikacyjne.

·         Uczestnicy – Nieaktywni zawodowo i bezrobotni.

3.

·         Termin - 23.07.2013r. Od 10.00 do 13.00

·         Miejsce - Siedziba PPP ul. Sienkiewicza 16a 97-300 Piotrków Trybunalski.

·         Forma Wsparcia – Indywidualne porady zawodowe.

·         Temat zajęć – Według potrzeb beneficjenta

·         Uczestnicy – Nieaktywni zawodowo i bezrobotni

4.

·         Termin - 24.07.2013r. Od 08.30 do 11.30

·         Miejsce - Siedziba PPP ul. Sienkiewicza 16a 97-300 Piotrków Trybunalski

·         Forma Wsparcia - Grupowe spotkane informacyjne.

·         Temat zajęć – Przedsiębiorczość – Twoja własna firma.

·         Uczestnicy – Nieaktywni zawodowo i bezrobotni.

5.

·         Termin - 21.08.2013r. Od 08.30 do 13.00

·         Miejsce - Siedziba PPP ul. Sienkiewicza 16a 97-300 Piotrków Trybunalski.

·         Forma Wsparcia - Indywidualne porady zawodowe.

·         Temat zajęć – Według potrzeb beneficjenta.

·         Uczestnicy – Nieaktywni zawodowo i bezrobotni.

6.

·         Termin - 22.08.2013r. Od 08.30 do 13.00

·         Miejsce - Siedziba PPP ul. Sienkiewicza 16a 97-300 Piotrków Trybunalski

·         Forma Wsparcia - Indywidualne porady zawodowe.

·         Temat zajęć – Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

·         Uczestnicy – Nieaktywni zawodowo i bezrobotni.

7.

·         Termin - 10.09.2013r. Od 08.30 do 11.30

·         Miejsce - Siedziba PPP ul. Sienkiewicza 16a 97-300 Piotrków Trybunalski.

·         Forma Wsparcia – Spotkanie informacyjne

·         Temat zajęć – Praktyki, staże i wolontariat – nowe doświadczenia zawodowe.

·         Uczestnicy – Nieaktywni zawodowo i bezrobotni

8.

·         Termin - 11.09.2013r. Od 08.30 do 11.30

·         Miejsce - Siedziba PPP ul. Sienkiewicza 16a 97-300 Piotrków Trybunalski

·         Forma Wsparcia - Warsztat

·         Temat zajęć – Internet niezbędnym narzędziem w poszukiwaniu pracy.

·         Uczestnicy – Nieaktywni zawodowo i bezrobotni.

9.

·         Termin - 18.09.2013r. Od 08.30 do 13.00

·         Miejsce - Siedziba PPP ul. Sienkiewicza 16a 97-300 Piotrków Trybunalski

·         Forma Wsparcia – Indywidualne porady zawodowe.

·         Temat zajęć – Według potrzeb beneficjenta

·         Uczestnicy – Nieaktywni zawodowo i bezrobotni

10.

·         Termin - 19.09.2013r. Od 08.30 do 11.30

·         Miejsce - Siedziba PPP ul. Sienkiewicza 16a 97-300 Piotrków Trybunalski.

·         Forma Wsparcia - Indywidualne porady zawodowe.

·         Temat zajęć – Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

·         Uczestnicy – Nieaktywni zawodowo i bezrobotni.

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400