2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWolontariat

Biuro Wolontariatu - Zduńska Wola

 

 

„Przekonamy Cię, że czas to nie zawsze pieniądz”

 

Biuro  Wolontariatu
Ul. Srebrna 2 a
98-220 Zduńska Wola
Tel. 43 823 3321

koordynatorem jest: Katarzyna Hofman

 

Biuro czynne jest każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach 12.00 – 15.00

 

 

Wolontariat to dobrowolna, świadoma, bezpłatna działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki przyjacielsko-koleżeńsko-rodzinne.

 

Sercem Biura wolontariatu jest Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy.

W ramach działalności Biura prowadzona jest:

·                     Rekrutacja wolontariuszy

·                     Pomoc w znalezieniu odpowiedniej oferty  w placówkach potrzebujących wolontariuszy

·                     Pomoc w pozyskaniu i kierunkowym zlecaniu zadań wolontariuszom w instytucjach pozarządowych

·                     Aktywna baza danych wolontariuszy i organizacji/instytucji współpracujących

·                     Szkolenie wolontariuszy

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400