2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWolontariat

Biuro Wolontariatu - Piotrków Trybunalski

 

 

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza wszystkich wolontariuszy zainteresowanych współpracą z OHP

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim,

ul Przemysłowa 25,

97-300 Piotrków Trybunalski

ohppiotrkow@wp.pl

Tel. 44 647 45 39

w godzinach 8:00 – 14:00

Koordynator - Monika Pawłowska-Mastalerz

 

 

Osoby zainteresowane możliwością współpracy z OHP w ramach wolontariatu mogą zgłosić się do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim, ul Przemysłowa 25, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel 44 647 45 39. Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie CEiPM w Piotrkowie Trybunalskim. Osobami przyjmującymi zgłoszenia oraz udzielającymi informacji są:

- Magdalena Perlikowska- Koordynator projektu;

- Iwona Michalska

- Robert Karasiński.

 

Projekt „Wolontariat w OHP” będą realizowały w następujące jednostki:

- Młodzieżowe Biuro Pracy w Piotrkowie Trybunalskim;

- Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim;

- dział refundacji CEiPM w Piotrkowie Trybunalskim;

- Punkt Pośrednictwa Pracy w Opocznie;

- Młodzieżowe Centrum Kariery w Opocznie;

- Młodzieżowe Centrum Kariery w Przedborzu;

- Klub Pracy w Bełchatowie.

 

W ramach współpracy z OHP wolontariusze będą mogli zdobyć doświadczenie zawodowe, poznać warunki pracy w jednostkach OHP, studenci będą mogli w ramach wolontariatu odbyć praktyki studenckie. Zakres prac proponowanych wolontariuszom przez CEiPM w Piotrkowie Trybunalskim obejmuje np. prace biurowo-administracyjne; prowadzenie szkoleń warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych oraz możliwość tworzenia i realizacji własnych programów, warsztatów, szkoleń dla młodzieży.

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400