2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWolontariat

Biuro wolontariatu - Skierniewice

 

Centrum Wolontariatu przy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP

96 - 100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 63

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach - 7:45 - 15:45

Koordynator Wolontariatu - Paulina Grzejszczak

 

 

 

Wolontariat obejmuje:

- pomoc w przygotowaniu  i prowadzeniu zajęć warsztatowych z młodzieżą

- pomoc w przygotowaniu materiałów merytorycznych dla uczestników zajęć

- pomoc w działaniach promocyjnych jednostki podczas targów pracy, giełd pracy i innych przedsięwzięć organizowanych w ramach działania jednostki

- pomoc w pracach biurowych

 

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem Wolontariatu zapraszamy do naszej siedziby!

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400