2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejOd szkolenia do zatrudnienia - YEI

Konsultacje indywidualne z doradztwa zawodowego w grupie OSDZ_3 na finiszu

MCK Rawa Maz. - maj 2019

Od 20 maja 2019r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej realizowane było indywidualne wsparcie z doradztwa zawodowego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI II edycja” w ramach Gwarancji dla młodzieży oraz spotkania z opiekunem grupy OSDZ_3.

 

Beneficjent projektu podczas konsultacji z doradcą zawodowym

 

Młodzież w ramach w/w wsparcia odbyła łącznie po 4 godziny spotkań z doradcą zawodowym panem Krzysztofem Baranowskim z CEiPM OHP w Skierniewicach. Podczas rozmów doradca zawodowy opracował z każdym, z uczestników projektu Indywidualny Plan Działania, który określa plan wsparcia dla każdego uczestnika podczas realizacji projektu. Określone zostały predyspozycje zawodowe i kompetencje uczestników, które pozwoliły lepiej poznać motywy do uczestnictwa w projekcie.

 

Opiekun grupy projektowej wraz z doradcą zawodowym przy projekcie i doradcą zawodowym w MCK OHP Rawa Mazowiecka są w stałym kontakcie z uczestnikami wsparcia przez co w każdej chwili mogą służyć pomocą i wsparciem młodzieży realizującej projekt.

 

Tekst i zdjęcie – Wioleta Strulak opiekun grupy OSDZ-3

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400