2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejOd szkolenia do zatrudnienia - YEI

Zakończenie grupowych zajęć z doradcą zawodowym

MCIZ W Łodzi - czerwiec 2019

 

Doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łodzi w dniach 13.06.2019- 19.06.2019 roku przeprowadził zajęcia grupowe dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”.

 

Uczestnicy zajęć mieli szansę zebrania informacji na temat możliwości poruszania się po rynku pracy, poznania metod aktywnego poszukiwania pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Wiele czasu doradca zawodowy pani Beata Zakrzewska poświęciła na sferę poznania mocnych i słabych stron wśród uczestników projektu. Dzięki czemu stworzone dokumenty aplikacyjne czyli Curriculum vitae jak również list motywacyjny zyskują na jakości. Kluczowym elementem grupowych spotkań z doradcą zawodowym były także symulacje rozmów kwalifikacyjnych, dzięki którym młodzi ludzie mieli szansę zaprezentowania swojej osoby w warunkach szkoleniowych i dowiedzieli się jak ważna jest komunikacja podczas pierwszego spotkania z pracodawcą.

 

Grupa OSDZ 2 z dyrektorem CEiPM w Łodzi- Ireną Frankowską, doradcą zawodowym- Beatą Zakrzewską i opiekunem grupy- Joanną Zajfert

 

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” pozwala młodym ludziom w wieku 18-24 lata poznać i wejść na rynek pracy. Daje szansę na zwiększenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez kursy zawodowe jak również pozwala podjąć zatrudnienie do czego przyczyniają się płatne staże zawodowe. Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” realizowany jest na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Tekst: Joanna Zajfert- Opiekun grupy OSDZ- 2 MCIZ Łódź

Zdjęcia: Małgorzata Rokita

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400