2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejOd szkolenia do zatrudnienia - YEI

Księgowość komputerowa z obsługą kasy fiskalnej + kadry i płace

MCK Rawa Maz. - lipiec 2019

3 lipca 2019r. czworo uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” przy Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej rozpoczęło zajęcia w ramach kursu zawodowego „Księgowość komputerowa z obsługą kas fiskalnych + kadry i płace”.

 

Jest to jeden z dwóch kursów zawodowych jakie są przewidziane dla uczestników grupy OSDZ-3 w oparciu o aktualne dane zawarte w dokumencie Barometr Zawodów dla powiatu rawskiego na 2019r. dotyczące zawodów deficytowych i równoważnych oraz analizy i diagnozy predyspozycji zawodowych sporządzonych przez doradcę zawodowego i pośrednika pracy na początkowym etapie realizacji wsparcia.

 

Uczestnicy podczas zajęć praktycznych w biurze rachunkowym

 

Kurs ten obejmuje 150 godzin zajęć, w tym 64 godzin teoretycznych oraz 86 godziny praktyczne. Młodzież na zajęciach pozna podstawowe zasady rachunkowości, pojęcia księgowe, majątek i kapitały jednostek gospodarczych, konta księgowe, dokumentację księgową, podatki, sprawozdania finansowe, księgę przychodów i rozchodów, prawo pracy, wynagrodzenia, obsługę programu Insert i programu Płatnik oraz obsługę kas fiskalnych. Kurs ten pozwoli uczestnikom nabyć umiejętności niezbędnych do pracy w biurach księgowych, w działach kadrowo-księgowych prywatnych firm, w bankach czy w biurach rachunkowych. Kurs zakończy się egzaminem 29 lipca 2019r. z wiedzy praktycznej i teoretycznej, który będzie potwierdzeniem nabycia umiejętności i wiedzy niezbędnej do podjęcia staży zawodowych oraz w przyszłości stałego zatrudnienia.

 

Tekst – Wioleta Strulak opiekun grupy OSDZ-3

Zdjęcia – uczestnicy kursu zawodowego

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400