2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejOd szkolenia do zatrudnienia - YEI

Kurs magazynierów ze Zduńskiej Woli

MCIZ Zduńska Wola - lipiec 2019

Grupa beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” ze Zduńskiej Woli, rozpaczała od 8 lipca realizację kursu zawodowego „Magazynier – operator wózka jezdniowego podnośnikowego kat. II WJO + UDT * bezpieczna wymiana butli gazowej + książeczka sanitarno – epidemiologiczna”.

 

Uczestnicy kursu zawodowego...

 

Głównym celem kursu zawodowego jest przygotowanie młodych ludzi do pracy na stanowisku magazyniera, także pozwoli on zdobyć im uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi. Młodzi mężczyźni poznają budowę, rodzaje i obsługę wózków jezdniowych. Podczas zajęć praktycznych doskonalą swoje umiejętności poprzez jazdę wózkami po placu manewrowym. Poza tym przyswoją wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa czy bezpiecznej wymiany butli gazowej. Inny moduł dotyczy zasad i technologii magazynowania, bhp na stanowisku magazyniera i kierowcy wózka jezdniowego oraz obsługi magazynowych programów komputerowych.  Szkolenie zakończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, potwierdzającym nabyte kwalifikacje i umiejętności. 

 

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Tekst: Magdalena Niezgodzka – Opiekun grupy OSDZ-5/PPP Zduńska Wola

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400