2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejOd szkolenia do zatrudnienia - YEI

Rozpoczęcie kursów zawodowych w Wieluniu

MCK Wieluń - lipiec 2019

W dniu 08.07.2019 r. w MCK w Wieluniu rozpoczęły się kursy zawodowe w ramach prowadzonego projektu. W Wieluniu odbywają się dwa rodzaj kursów: operator wózka widłowego + magazynier oraz kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej.

 

Uczestniczki kursu sprzedawcy

 

W trakcie   kursu na wózek widłowy jego uczestnicy zapoznają się m.in zasadami bhp.,  budową wózków i butli gazowych, rodzajami wózków.  Po zakończeniu tego etapu nastąpi wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas  nauka jazdy. Wiedze zdobytą na kursie zweryfikują w czasie egzaminu teoretycznego i praktycznego egzaminatorzy z Urzędu Dozoru Technicznego. Dzięki odbytemu kursowi sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej jego uczestniczki uzyskają niezbędna wiedzę w zakresie obsługi kasy fiskalnej i kontaktu z klientem.

 

Uczestnicy kursu obsługi wózka widłowego

 

Po zakończeniu kursu rozpocznie się kurs wizażu i staże zawodowe.

 

Tekst: Piotr Pawlak

Zdjęcia: Krzysztof Marcinkowski

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400