2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejOd szkolenia do zatrudnienia - YEI

Zakończenie staży zawodowych w Zduńskiej Woli

MCIZ Sieradz, MCK Zduńska Wola - listopad 2019

18 listopada 2019 r. był ostatnim dniem odbywania stażu dla beneficjentów z grupy OSDZ-5/PPP Zduńska Wola, unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

 

Dziesięciu uczestników zdobywało doświadczenie w takich zawodach jak: pracownik administracyjno-biurowy, pracownik magazynowo-produkcyjny z obsługą wózka jezdniowego i sprzedawca. Staż był okazją do poszerzenia umiejętności praktycznych oraz zwiększenia szans na rynku pracy. Młodzież realizowała staże u lokalnych pracodawców, którzy zapoznali ich z zasadami panującymi w danym miejscu pracy (regulaminem), przepisami BHP, jak również sprawowali nad nimi opiekę udzielając wskazówek oraz dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Beneficjenci projektu OSDZ - 5 PPP Zduńska Wola

 

Udział w projekcie stworzył młodym ludziom szansę na poprawę ich sytuacji na rynku pracy. Oprócz uzyskania pozytywnej opinii od pracodawcy z przebiegu stażu, beneficjenci otrzymali również uprawnienia do wykonywania danego zawodu. Udział w projekcie pozwolił nabyć również większą pewność siebie oraz wzmocnił przekonanie o właściwym wyborze zawodu. Przez cały okres stażu uczestnicy otrzymywali stypendium stażowe, część osób korzystała również ze zwrotów kosztów za dojazdy.

 

Kilku beneficjentów nadal pozostanie w swoich zakładach pracy, ale już jako pracownicy, ponieważ od 19 listopada podpisali umowy o pracę. Pozostali skorzystali miedzy innymi zatrudnienia na umowę zlecenie lub innych ofert pracy.

 

Staże zawodowe były ostatnią formą wsparcia przewidzianą w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”  realizowanego w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Tekst i zdjęcia: Magdalena Niezgodzka – opiekun grupy OSDZ-5/PPP Zduńska Wola, Agnieszka Kobiera – koordynator lokalny OSDZ-5/PPP Zduńska Wola

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400