2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWojewódzka Komenda

date_desc

Droga do kariery

2019-11-28
140

Informator OHP na rok szkolny 2019/2020

2019-03-20
130

Od szkolenia do zatrudnienia - YEI

2017-10-11
110
2016-07-11
3

 

ŁÓDZKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

  

90 – 203 Łódź,   ul. Pomorska 41

Sekretariat tel./fax (42) 636 54 37, (42) 630 81 98

Dział Refundacji tel.(42) 633 – 63 – 31

e-mail: lodzka@ohp.pl

 

GODZINY PRACY: pn-pt  07:45 - 15:45

 

Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi

Barbara Stanisława Günther

 

WOJEWÓDZKI KOMENDANT

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

w każdy wtorek w godz. 12:00 - 15:00

 

Z – ca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi

Anna Laskowska

a.laskowska@lodz.ohp.pl

 

Główny Księgowy Łódzkiej WK OHP

Bożena Baranowska

b.baranowska@lodz.ohp.pl

 

Dział kadr Łódzkiej WK OHP

Anna Samołówka

kadry@lodz.ohp.pl

 

Duszpasterz Łódzkiej WK OHP

Ks. Mirosław Marczak 

 

Rzecznik Łódzkiej WK OHP

Tomasz Pawlak

t.pawlak@lodz.ohp.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

iod@lodz.ohp.pl

 

2013-06-01
2

2012-08-31
0

 

Spot radiowy - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
pobierz plik

2011-01-01
0

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400