2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki SpołecznejWojewódzka Komenda

date_desc
2014-04-22
4

2014-04-22
3

 

ŁÓDZKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

  

90 – 203 Łódź,   ul. Pomorska 41

Sekretariat tel./fax (42) 636 54 37, (42) 630 81 98

Dział Refundacji tel.(42) 633 – 63 – 31

e-mail:               lodzka@ohp.pl

 

GODZINY PRACY:      pn-pt  07:45 - 15:45

 

Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi

Antoni Urbanek

 

WOJEWÓDZKI KOMENDANT

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

w każdy wtorek w godz. 12:00 - 15:00

 

Z – ca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi

Andrzej Orzeł

 

Dyrektor Biura Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi

Andrzej Rybczyński

a.rybczynski@lodz.ohp.pl

 

Główny Księgowy OHP w Łodzi

Bożena Baranowska

b.baranowska@lodz.ohp.pl

 

Kierownik zespołu ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej OHP w Łodzi

Barbara Steglińska

b.steglinska@lodz.ohp.pl

 

Kierownik zespołu ds. kształcenia i wychowania OHP w Łodzi 

Anna Laskowska

pedagog@lodz.ohp.pl

 

Dział kadr OHP w Łodzi

Anna Samołówka

kadry@lodz.ohp.pl

 

Duszpasterz Łódzkiej WK

Ks. Mirosław Marczak 

 

Rzecznik OHP w Łodzi

Tomasz Pawlak

t.pawlak@lodz.ohp.pl

 

2013-09-24
25


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400