2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWojewódzka Komenda

date_desc
2016-05-18
2

2016-05-05
4

 

Akcja rekrutacyjna na rok szkolny 2016/2017

 

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP rozpoczęła akcję rekrutacyjną do Hufców Pracy na rok szkolny 2016/2017. Wszystkich zainteresowanych kształceniem w ramach Ochotniczych Hufców Pracy zapraszamy do odwiedzenia naszych placówek na terenie województwa łódzkiego, gdzie dostępna jest szczegółowa oferta edukacyjna i kształceniowa.  Za pośrednictwem Ochotniczych Hufców Pracy można uzupełnić wykształcenie i zdobyć zawód. Szczegółowych informacji dotyczących form kształcenia oraz zawodów w jakich kształcą się nasi wychowankowie udzielają pracownicy Hufców Pracy.

 

czytaj więcej >>>

2016-02-08
3

 

ŁÓDZKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

  

90 – 203 Łódź,   ul. Pomorska 41

Sekretariat tel./fax (42) 636 54 37, (42) 630 81 98

Dział Refundacji tel.(42) 633 – 63 – 31

e-mail: lodzka@ohp.pl

 

GODZINY PRACY: pn-pt  07:45 - 15:45

 

Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi

Barbara Stanisława Günther

 

WOJEWÓDZKI KOMENDANT

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

w każdy wtorek w godz. 12:00 - 15:00

 

Z – ca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi

Magdalena Legun-Wołosz

 

Główny Księgowy Łódzkiej WK OHP

Bożena Baranowska

b.baranowska@lodz.ohp.pl

 

p. o. Dyrektora Biura Łódzkiej WK OHP

Anna Laskowska

a.laskowska@lodz.ohp.pl

 

Dział kadr Łódzkiej WK OHP

Anna Samołówka

kadry@lodz.ohp.pl

 

Duszpasterz Łódzkiej WK OHP

Ks. Mirosław Marczak 

 

Rzecznik Łódzkiej WK OHP

Tomasz Pawlak

t.pawlak@lodz.ohp.pl

 

2016-02-05
2

2013-06-01
2


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400