2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWojewódzka Komenda

date_desc

LIST KOMENDANTA GŁÓWNEGO OHP Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

2018-10-15
130

 

Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy i Instruktorzy Młodzieży OHP.

 

Dzień Edukacji Narodowej to święto upamiętniające powołanie w 1773 roku Komisji nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającej, znanej szerzej jako Komisja Edukacji Narodowej  pierwszego centralnego organu władzy oświatowej, zależnego tylko od króla i Sejmu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przypisujemy jej osiągnięciom głęboką reformę szkolnictwa polskiego na wszystkich szczeblach. W bieżącym roku polska edukacja przechodzi kolejne, istotne modyfikacje. Tym bardziej złożony stał się Wasz wysiłek w zapewnienie naszym wychowankom możliwości kontynuowania nauki w zmienionych uwarunkowaniach. Niezależnie od zmieniających się i trudnych uwarunkowań społecznych pełnicie kluczową rolę w życiu młodych ludzi, z którymi wspólnie pracujemy nad ich przyszłością. W podziękowaniu pragnę skierować do Państwa słowa podziękowań, wyrazy szacunku i uznania, a także najserdeczniejsze życzenia wielu codziennych radości.

 

Dziękuję za trud włożony w wychowanie uczestników OHP, okazywaną im troskę, cierpliwość i zainteresowanie, jak również zrozumienie dla ich szczególnej sytuacji i dbałość o ich rozwój. Wyrażam wdzięczność za wsparcie okazywane wychowankom, ale również za wskazywanie im ponadczasowych wartości oraz kształtowanie postaw patriotycznych, godnych szczególnego podkreślenia w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Namawiam do wspólnego, konsekwentnego nakreślania wymagań wobec naszych wychowanków, ich rodziców i opiekunów. Obowiązek nauki i wychowania jest przecież procesem społecznie złożonym, w którym z pewnością odgrywacie istotną rolę. Rodzice winni jednak być świadomi swoich zobowiązań. Doceniam, że to dzięki Państwa zaangażowaniu wielu młodych ludzi odkrywa talenty i pasje, poznaje siebie i swoje predyspozycje, znajduje motywację do zmagania się ze swoimi słabościami, odnajduje swoje miejsce na rynku pracy.

 

Życzę Państwu, aby trudowi wkładanemu w pracę towarzyszyły oczekiwane przez nas wspólnie efekty, zaufanie i szacunek uczniów oraz ich rodziców. Niech praca z młodzieżą będzie dla Państwa ważnym wyzwaniem, a postępy podopiecznych nagrodą.

 

Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy i umiejętności, która wprowadziła Was na tą ważną dla każdego z nas drogę zawodową.

 

Z wyrazami szacunku –

Bogdan Ścibut

 

Warszawa, dnia 14 października 2018 r.

 

2018-09-12
120

2017-10-11
110

2016-07-11
3

 

ŁÓDZKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

  

90 – 203 Łódź,   ul. Pomorska 41

Sekretariat tel./fax (42) 636 54 37, (42) 630 81 98

Dział Refundacji tel.(42) 633 – 63 – 31

e-mail: lodzka@ohp.pl

 

GODZINY PRACY: pn-pt  07:45 - 15:45

 

Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi

Barbara Stanisława Günther

 

WOJEWÓDZKI KOMENDANT

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

w każdy wtorek w godz. 12:00 - 15:00

 

Z – ca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi

Magdalena Legun-Wołosz

 

Główny Księgowy Łódzkiej WK OHP

Bożena Baranowska

b.baranowska@lodz.ohp.pl

 

Dyrektor Biura Łódzkiej WK OHP

Anna Laskowska

a.laskowska@lodz.ohp.pl

 

Dział kadr Łódzkiej WK OHP

Anna Samołówka

kadry@lodz.ohp.pl

 

Duszpasterz Łódzkiej WK OHP

Ks. Mirosław Marczak 

 

Rzecznik Łódzkiej WK OHP

Tomasz Pawlak

t.pawlak@lodz.ohp.pl

 

2013-06-01
2

2012-08-31
0

 

Spot radiowy - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
pobierz plik


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400