2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki SpołecznejWojewódzka Komenda

date_desc
2014-09-10
21

2014-08-26
20

W Ochotniczych Hufcach Pracy trwa rekrutacja uzupełniająca do dwóch projektów pn. "Równi na rynku pracy" oraz "Pomysł na siebie" realizowanych przez OHP w ramach Inicjatywy europejskiej pn. "Gwarancje dla młodzieży"  dla osób w wieku 15-24 lat nieuczących się, niedoszkalających się lub bezrobotnych. Oba projekty są całkowicie bezpłatne. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do najbliższych jednostek OHP. Więcej na stronach internetowych www.ohp.pl oraz www.ecam.ohp.pl.

2014-05-21
10

 

Akcja rekrutacyjna na rok szkolny 2014/2015

 

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP rozpoczęła akcję rekrutacyjną do Hufców Pracy i Środowiskowych Hufców Pracy na rok szkolny 2014/2015. Wszystkich zainteresowanych kształceniem w ramach Ochotniczych Hufców Pracy zapraszamy do odwiedzenia naszych placówek na terenie województwa łódzkiego, gdzie dostępna jest szczegółowa oferta edukacyjna i kształceniowa.  Za pośrednictwem Ochotniczych Hufców Pracy można uzupełnić wykształcenie i zdobyć zawód. Szczegółowych informacji dotyczących form kształcenia oraz zawodów w jakich kształcą się nasi wychowankowie udzielają pracownicy Hufców Pracy i Środowiskowych Hufców Pracy.

 

czytaj więcej >>>

2014-04-22
3

 

ŁÓDZKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

  

90 – 203 Łódź,   ul. Pomorska 41

Sekretariat tel./fax (42) 636 54 37, (42) 630 81 98

Dział Refundacji tel.(42) 633 – 63 – 31

e-mail:               lodzka@ohp.pl

 

GODZINY PRACY:      pn-pt  07:45 - 15:45

 

Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi

Antoni Urbanek

 

WOJEWÓDZKI KOMENDANT

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

w każdy wtorek w godz. 12:00 - 15:00

 

Z – ca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi

Andrzej Orzeł

 

Główny Księgowy Łódzkiej WK OHP

Bożena Baranowska

b.baranowska@lodz.ohp.pl

 

p. o. Dyrektora Biura Łódzkiej WK OHP

Anita Jaworska

a.jaworska@lodz.ohp.pl

 

Dział kadr Łódzkiej WK OHP

Anna Samołówka

kadry@lodz.ohp.pl

 

Duszpasterz Łódzkiej WK OHP

Ks. Mirosław Marczak 

 

Rzecznik Łódzkiej WK OHP

Tomasz Pawlak

t.pawlak@lodz.ohp.pl

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400