2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejJednostki organizacyjne

date_desc
2004-10-14
0

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP swoim działaniem obejmuje całe województwo łódzkie. W swojej strukturze posiada:

·          4 Centra Edukacji i Pracy Młodzieży

·          10 Młodzieżowych Centrów Kariery

·          4 Mobilne Centra Informacji Zawodowej

·          4 Młodzieżowe Biura Pracy

·          16 Hufców Pracy

 

 

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży  koordynują działalność młodzieżowych biur pracy, mobilnych centrów informacji zawodowej, punktów pośrednictwa pracy, młodzieżowych centr kariery a także ośrodków szkolenia zawodowego.

 

CEiPM W Łodzi swoim działaniem obejmuje powiaty:

·          łódzki

·          łódzki – wschodni

·          pabianicki

·          zgierski

·          brzeziński

·          łęczycki

 

CEiPM w Piotrkowie Trybunalskim swoim działaniem obejmuje powiaty:

·          piotrkowski

·          tomaszowski

·          bełchatowski

·          radomszczański

·       opoczyński

 

CEiPM Sieradzu swoim działaniem obejmuje powiaty:

·          sieradzki

·          wieluński

·          wieruszowski

·          łaski

·          pajęczański

·          poddębicki

·          zduńskowolski

 

CEiPM w Skierniewicach swoim działaniem obejmuje powiaty:

·          skierniewicki

·          łowicki

·          kutnowski

·          rawski

 

 

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400