2006-05-18
0

Młodzieżowe Biuro Pracy w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. numer 211, pokój 201 tel. 061 – 831-24-32

 

 

Od stycznia 2007 roku Młodzieżowe Biuro Pracy świadczy usługi przejęte z WUP w Poznaniu w zakresie pośrednictwa pracy w Niemczech:

 *        praca sezonowa (rolnictwo, ogrodnictwo, wystawiennictwo, imprezy objazdowe, gastronomia) max.  4 miesiące/rok

*        praca w charakterze pomocy domowych max. do 3 lat pobytu

*        staże zawodowe max. 18 miesięcy

Oferty pracy w Niemczech dostępne są w pokoju 201 u pośrednika pracy, osoby zainteresowane proszone są o osobiste wypełnienie na miejscu niezbędnych formularzy w języku niemieckim po wskazaniu konkretnej

 

 

*   *    *

SEMINARIUM PRZYGOTOWAWCZE w HERNE - NIEMCY

    W dniach 8-9 lutego br. w Herne (Nadrenia Płn.-Westfalia) odbyło się seminarium przygotowawcze, którego celem było omówienie realizacji tegorocznej fazy współpracy między CEiPM Ochotniczych Hufców Pracy w Koninie oraz Urzędu Miejskiego w Herne.

Wymiana odbywa się w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży przy wsparciu Komendanta Wielkopolskiej WK OHP

Szczegółowy temat seminarium stanowiło przygotowanie programu dziesięcioosobowego obozu dla młodzieży z Polski i Niemiec. Obóz - jak planowano - zorganizowany zostanie w kwietniu br. na terenie Niemiec.

Gospodarzem spotkania był kierownik Wydziału ds. Dzieci i Młodzieży Wydziału ds. Dzieci i Młodzieży UM w Herne.

 

 

 Ogólny widok miasta Herne (Nadrenia Płn.-Westfalia)

 

W trakcie wizyty organizatorzy w interesujący sposób zaprezentowali miasto i Zagłębie Ruhry. W zarysie poznaliśmy przemysłową, kulturalną oraz społeczną specyfikę regionu. Obejrzeliśmy ciekawe obiekty sportowe i rekreacyjne Herne. Poznaliśmy też najbliższe okolice Herne tj. Bochum, Essen, Oberhausen. Zwiedziliśmy muzeum górnictwa słynnego Zagłębia i centrum szkoleniowe Akademie Mont Cenis. W Oberhausen mogliśmy podziwiać „Sea Life" - podwodny świat skoncentrowany w olbrzymich akwariach.

Istotnym elementem wizyty było poznanie systemu opieki pozaszkolnej, prowadzonej w formie świetlic środowiskowych.

Plonem seminarium będzie zapewne ciekawy i pożyteczny program, w którym za dwa miesiące uczestniczyć będzie młodzież konińskich hufców pracy i świetlic środowiskowych.

Realizatorami ze strony polskiej są Ochotnicze Hufce Pracy - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie i Stowarzyszenie „Teraz Młodzież"  w Koninie - przy udziale Urzędu Miasta w Koninie.

    

 

SPOTKANIA MŁODZIEŻY Z POLSKI I NIEMIEC

W  lipcu 2006 roku w Koninie zorganizowany został obóz młodzieży z tego miasta oraz partnerskiego miasta Herne w Nadrenii Płn. Westfalii. Jego organizacją zajęli się  pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie. Niemieckim partnerem wymiany jest Wydział ds. Dzieci  Młodzieży i Rodziny Urzędu Miasta Herne.

W programie obozu było wiele atrakcji m.in. rejs statkiem turystycznym po jeziorach konińskich, zwiedzanie kopalni soli w Kłodawie, zwiedzanie konińskiego systemu hydrotechnicznego, wycieczki rowerowe do Lichenia, klasztoru-pustelni ojców kamedułów w Biniszewie i gospodarstwa agroturystycznego w Izabelinie.

 

Uczestnicy obozu po wizycie u prezydenta Konina Kazimierza Pałasza

 

Zorganizowane zostało również  spotkanie z prezydentem Miasta Konina, a także prace nad rozbudową konińskiego mini zoo.

W trakcie obozu zajęcia z Europejskiego Rynku Pracy przeprowadzili doradcy MCIZ w Koninie.  

Istotnym elementem obozu było tworzenie sytuacji sprzyjających  integracji młodzieży  z Polski i Niemiec.  Nie unikano tematów dotyczących wspólnej historii naszych narodów. Ważnym przyczynkiem do dyskusji była wycieczka do hitlerowskiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Młodzież odwiedziła również stolicę Wielkopolski, Poznań.

Uczestnicy obozu odkryli wspólne zainteresowanie grą w piłkę nożną. Uczestniczyli także w rozgrywkach o puchar Prezydenta Miasta Konina. Partnerami w organizacji tego przedsięwzięcia byli również Stowarzyszenie Teraz Młodzież i Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP.

Rewizyta polskiej młodzieży w Niemczech przewidziana jest w kwietniu 2007 roku. Program współfinansowany jest przez przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży.


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400