2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejMobilne Centra Informacji Zawodowej

date_desc
2004-10-11
0

Mobilne Centra Informacji Zawodowej to utworzona przez Ochotnicze Hufce Pracy sieć 49 nowoczesnych centrów informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży. Celem działania MCIZ jest niesienie pomocy młodym ludziom, szczególnie tym mieszkającym z dala od większych miast. Docieramy tam i prowadzimy zajęcia dla uczniów, nauczycieli i rodziców.W województwie działają 4 MCIZ.

 

1. MCIZ w Łodzi

 

  ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź

   tel. (42) 630-33-54

   e-mail: mciz@lodz.ohp.pl

 

2. MCIZ w Piotrkowie Trybunalskim 

 

 ul. Przemysłowa 25, 97-300 Piotrków Trybunalski

 tel. (44) 647-16-93, 696 402 650

 e-mail: mcizpiotrkowtryb@lodz.ohp.pl

 

 3. MCIZ w Skierniewicach

 

 

    ul. Mszczonowska 63, 96-100 Skierniewice

    tel. (46) 833-63-32

    e-mail: mcizskierniewice@lodz.ohp.pl

4. MCIZ w Sieradzu

ul. Lokajskiego 1 , 98-200 Sieradz
tel. 696 402 651
e-mail: mcizsieradz@lodz.ohp.pl


 

Wszystkie MCIZ pracują od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.45 – 15.45,

 

OFERUJEMY

·        porady indywidualne

·        zajęcia grupowe

·        treningi i warsztaty umiejętności osobistych

·        aktualne informacje zawodowe w postaci: opisów zawodów, filmów o    zawodach,   multimedialnych programów komputerowych

·         metody planowania kariery zawodowej: autotesty psychologiczne, indywidualny plan działania

 

 ZAPEWNIAMY DOSTĘP DO INFORMACJI

·        o zawodach – charakterystyki zawodów, wymagania psychofizyczne

·        o możliwościach kształcenia – szkoły i uczelnie wyższe, kursy zawodowe

·        o rynku pracy – szanse zatrudnienia, zawody przyszłości

 

ZAPRASZAMY CIĘ DO NAS LUB TY ZAPROŚ NAS DO SIEBIE

 

Jesteśmy mobilni! Możemy przyjechać do Twojej szkoły, miasta, gminy – zorganizować zajęcia i konsultacje oraz udostępnić posiadane zasoby informacyjne.   

Z NAMI SUKCES JEST MOŻLIWY!

 

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400