2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejZamówienia publiczne

priority_desc
2020-01-01
40
W chwili obecnej nie prowadzimy żadnego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 w Łódzkiej Komendzie OHP w Łodzi

2020-04-15
38


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 w Łódzkiej Komendzie OHP w Łodzi - pobierz

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400